Tjänster

Tages Werkstad erbjuder följande tjänster;

Sågning

Grävning

Svetsning

Svarvning

Plåtjobb

Snickeri